รีวิว ASUS ROG ZEPHYRUS G14
9:14
4 วันที่ผ่านมา
ความคิดเห็น
Tom Peerapong
Tom Peerapong 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
อังเก้เก่งนะเอาใครไปก็ปั่นให้เข้าแผนหมด เชื่อเลยว่าโก๋รักอังเก้มาก โอกาศวันนี้เพราะอังเก้เห็นในความเก่งของโก๋
Atichart Satthaphon
Atichart Satthaphon 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สังเกตมานานทีมงานให้คะแนน และจัดตัวค่อนข้างมั่วหน่อยๆ ไม่ตรงกับพิธีกร เสียเวลามาแก้ต่างกันแทบทุกเทป แสดงว่าด้นสดเยอะไปหน่อย ข้อมูลไม่ได้ Approve กันก่อน
วิสุทธิ ชนะกุล
วิสุทธิ ชนะกุล 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ถ้าเป็นโค้ช นะเกมรุก บุกมันส์แน่ๆ
kittisak hanying
kittisak hanying 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชื่นชมอุ้ม แต่บอลไทยอืดมาก
dark nights
dark nights 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ขำเฮียกุ่ย 555
Pepe123 Pepe
Pepe123 Pepe 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Varใช้ตัดสินแล้วมีปัญหาเปลี่ยนเป็นใช้Avตัดสินดีกว่าครับ......555555
Ch693 3
Ch693 3 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สู้ๆ ครับพี่โก๋อุ้ม พามารินอสคว้าเเชมป์เอเชียมาให้ได้นะครับบบบผม
Chart Weruvanarak
Chart Weruvanarak วันที่ผ่านมา
เจลีค ไม่มีเวลายึกยักหันซ้ายหันขวา ที่เห็นได้ชัดคือการพัฒนาในการออกบอลไวได้แม่นขึ้น ถ้าไทยลีกอยากพัฒนาต้องเล่นออกบอลไว ให้ต่อเนื่องตลอด 90 นาทีให้ได้เหมือนบอลโต๊ะเล็ก
HS3LZX
HS3LZX วันที่ผ่านมา
เคนจ่ายบอลดีมานานแล้วครับ แฟนสเปอร์สรู้ดี
นิมิตร สิทาราม
นิมิตร สิทาราม วันที่ผ่านมา
สารัฐเล่นได้ครับ
น้องนก รัชนก Miss หมายศาล ณ สน.
น้องนก รัชนก Miss หมายศาล ณ สน. 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เล่นอะไรคะพี่นิมิตร
โนนรัง สุขสันต์
โนนรัง สุขสันต์ วันที่ผ่านมา
เคยเห็นตอนพี่ต้นสัมภาษณ์ไหมครับ สมัยอยู่บุรีรัมย์ เฮียอุ้มตั้งเป้าหมายเป็นแบ็คซ้ายระดับเอเชีย ครับ ตอนนี้ก็ใกล้เคียงมากเลยครับ
โป เต้
โป เต้ วันที่ผ่านมา
ใช่เสียงพี่เจคิดไซ้โค้งป่าวครับ
โป เต้
โป เต้ 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
@น้องนก รัชนก Miss หมายศาล ณ สน. อ่อ ครับผม
น้องนก รัชนก Miss หมายศาล ณ สน.
น้องนก รัชนก Miss หมายศาล ณ สน. 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เสียงพี่ต้องคะ
JomS
JomS วันที่ผ่านมา
น่าจะเสียงพี่ต้อง (ต้องซุย) ครับ
Chronicflakes 23
Chronicflakes 23 วันที่ผ่านมา
ไม่น่าใช่นะคับ ไม่คล้ายเท่าไรเลย
คนกลางคืน
คนกลางคืน วันที่ผ่านมา
ถ้ายังอยู่ที่บุรีรัมคงไม่ได้ไปเล่นเจลีกแน่
AR Ares
AR Ares 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
@เกษตร พาไป ใช่
สิริพันธ์ เอี่ยมเผ่าจีน
สิริพันธ์ เอี่ยมเผ่าจีน 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
อันนี้จริงครับ
เกษตร พาไป
เกษตร พาไป วันที่ผ่านมา
หราคับ
Pkq Samsib
Pkq Samsib วันที่ผ่านมา
ผม fc หงส์ และ ทั้ง 3ท่านๆ มีความสุขมากๆ ครับ
LFC Thailand
LFC Thailand วันที่ผ่านมา
วีเออา ดีมาก แต่ กรรมการคนใช้วีเออา ห่วยแตก
CFC ปลาทู
CFC ปลาทู วันที่ผ่านมา
กรรมการเหมือนเดิม ถึงไม่เจริญ
CFC ปลาทู
CFC ปลาทู วันที่ผ่านมา
เป็นบอลต่างประเทศ แดงแล้ว ซอกขนาดนี้
อนุพันธ์ เกาะกาเหนือ
อนุพันธ์ เกาะกาเหนือ วันที่ผ่านมา
เป็นทีมที่เหนือชั้นทั้งวิธีการเล่น และการแสดงของนักกีฬา และกรรมการแบบไทย ไทย
กฤษฎา คิดประดับ
กฤษฎา คิดประดับ วันที่ผ่านมา
พี่หน่องมา​ ข้อมูลเต็มเปี่ยมเลยครับ
ronny
ronny วันที่ผ่านมา
พอได้ประโยชน์ เงียบ
xxzvszz
xxzvszz วันที่ผ่านมา
ตัวแทนเฮนโด้รูเบน. เนเวสน่าสนใจมากก
สุรเชษฐ์ แซ่เลี้ยว
สุรเชษฐ์ แซ่เลี้ยว วันที่ผ่านมา
Neco Williams ดีขึ้นตอน Assist ได้ เหมือนได้ความมั่นใจขึ้น ดักจังหวะบอลการเล่นของ Ajax ได้หลายลูกเลย
Yongyuth Udompat
Yongyuth Udompat วันที่ผ่านมา
มีบอลดูบ่อยๆก็ดี แต่บางทีมันก็ธุรกิจเกินไปนะ
CzToon
CzToon วันที่ผ่านมา
โห อาซาร์ ค่าเหนื่อย 4 แสนเลยหรอ! มาดริด มาซื้อบรูโน่ไปเล่นมั้ย เก่งนะ อิอิ
The countryside
The countryside วันที่ผ่านมา
แล้วผู้รักษาประตู คนบ้านอลิซงอายุเท่าไรครับ
chanyut nongbua
chanyut nongbua วันที่ผ่านมา
น่าจะ16-17เองครับ อีกนานกว่าจะได้มายืนขุดใหญ่
Kanasak Thongsak
Kanasak Thongsak วันที่ผ่านมา
ถ้าไวนาดุม ไปบาร์ซ่า จริง. ผมอยากให้ทีมดึง. เจมส์ วอร์ดพราว. ของเซ้าแธมป์ตัน. เพราะเล่นลูกตั้งเตะ ได้เฉียบมากเลย ครับ
วิเชียร พรประสิทธิ์
วิเชียร พรประสิทธิ์ วันที่ผ่านมา
รีวิวััััััีััััััััััััััััีีััีััััััีัััััััััีัััีัีััััััััีััััััััััีัััััััััััััััััััีัััััััััััีััีีััีัััีััีัััีัีััีัััััััััััีัีััััีัััััััััััีััััััีัััััีััีััีััััััีัััััีัีีััััีัีีััีััััััััััััีีีีััััีััีีัััััีััีัััีััััีััััีัีีััีีีััััีััััััััีััััััีีีัีััััััััีัีัััีััีัััีััีีัััััีีััีีััีีัััััััีัีีีัััััััััีัีัีัััััััััััััีัีีััีีัีััีีีัััััััีัััีีัีีัีัััััีีัีััีีีีััััััีัััััััััััีีีัััััััีีีีัีีีีัััีัีีีััีีััีัีัััััััีััีััีีัััีัีีัีีีัีีัััััััีััีัีีัััีีััััีีีััีัััีัีัััััีีีััีััีี
สุรเชษฐ์ แซ่เลี้ยว
สุรเชษฐ์ แซ่เลี้ยว วันที่ผ่านมา
ถ้า Wijnaldum ไม่ต่อสัญญาจริง คนนี้น่าสนใจจริงๆครับ James Ward-Prowed
Soukpinileth Thongsanith
Soukpinileth Thongsanith วันที่ผ่านมา
ส่วนตัวคือยังควรให้โอกาสชีดาน​ ถ้าจบชีชั่นยังไม่ติดท็อป4ก็ต้องพิ​จารณา​อีกที​ ไม่แปลกหรอกที่ฟอร์มตกเพราะขุมกำลังเรี่มโรยรา​ และเสียคนสำคัญอย่างcr7​ ไม่แปกที่จะแย่ลง
Chumporn Ruangsiri
Chumporn Ruangsiri วันที่ผ่านมา
ผมอยากสนับสนุนคุณจ่ายเป็น บิดคอยรับเป่า..
สุรไกร ไตรสุวรรณ
สุรไกร ไตรสุวรรณ วันที่ผ่านมา
แฟนตาซี โกลเซพจุดโทษไม่ได้แต่คลีนชีต ได้กี่คะแนน
Sami Hutia
Sami Hutia วันที่ผ่านมา
กุ่ยนายขยันเจิมจังนะ พ่อปากพระร่วง555
PP EK
PP EK วันที่ผ่านมา
ไม่มีโด้สักคน​ ทีมเป๋มา3ปีละ​ น่าจะเป๋ไปอีกหลายปีแน่ๆ​ อย่าลืมว่าเมื่อก่อนนี่คือสโมสร​อันดับ​1หรือ2​ของโลก ได้แชมป์​สโมสร​โลก​ เข้าชิง​ucl เกือบทุกปี​ แชมป์​ลาลีก้า​เกือบทุกปี​ โคตรยิ่งใหญ่​ ตอนนี้เหลือแค่ชื่อ​ ที่รอโคตรนักเตะสักคนมาฟื้นฟู​
Soukpinileth Thongsanith
Soukpinileth Thongsanith วันที่ผ่านมา
Evertonคงแค่เคาะกะลาให้หมาดีใจเสียดายไม่สามารถลุ้นแชมป์​ แต่Spurs ถ้าไม่สดุดหรือแผ่วในปลายชีชั่นมีสิทธิ์​ลุ้นคว้าแชมป์​แน่นอนครับ
ไพลิน ทวีมนต์
ไพลิน ทวีมนต์ วันที่ผ่านมา
แมนยูแพ้03
p Pp
p Pp วันที่ผ่านมา
ตามติดครับ
Sukree Ree
Sukree Ree วันที่ผ่านมา
ติดตามทุกๆๆ วันเลยครับแอด
ขจรศักดิ์ คมคาย
ขจรศักดิ์ คมคาย วันที่ผ่านมา
78​ต
สาธิต สำราญบำรุง
สาธิต สำราญบำรุง วันที่ผ่านมา
ติดตามครับ
Rcrxtb Htcdd
Rcrxtb Htcdd วันที่ผ่านมา
ปีหน้าaclมันแน่ๆมีสโมสรของไทยอย่างน้อย2ทีมละ
Hyphq
Hyphq วันที่ผ่านมา
เป็นไปได้มั้ยครับว่าทีมแพทย์หรือฟิตเนสของมาดริดไม่ค่อยดี
Jack Leeds united
Jack Leeds united วันที่ผ่านมา
ก็น่างง...ฮาคิมี่...เล่นดีกับดอร์ทมุน...แต่ปล่อยให้อินเตอร์...เฉย
Huitrch Inc
Huitrch Inc วันที่ผ่านมา
ความฝันนายทำร้ายนายให้ตกต่ำอย่างปฏิเสธมิได้
KOB SOM
KOB SOM วันที่ผ่านมา
เป็นไงอคติกับเบลเกิน ซีดาน
Freeman theone
Freeman theone วันที่ผ่านมา
นักเตะเจ็บไม่ใช่ข้ออ้าง ...ดูหงส์สิ ตัวจริงเจ็บเกือบทั้งทีมโดยเฉพาะกองหลังตัวจริงเหลือแค่คนเดียว
Jack Leeds united
Jack Leeds united วันที่ผ่านมา
การไม่ซื้อนักเตะ...เข้ามา...ทำให้นักเตะในทีมขาดแรงกระตุ้น...นักเตะมีอายุมาก...ยืนระยะยาวๆไม่ไหว
Gareth Bale.9
Gareth Bale.9 วันที่ผ่านมา
พี่ตู้
LIKE LIKE
LIKE LIKE วันที่ผ่านมา
ทำสนามใหม่ยังจะดีกว่าครับ
เหมือนเดิม โอโจ้ด้วย
เหมือนเดิม โอโจ้ด้วย วันที่ผ่านมา
หมดใจแล้วบอลไทย กรรมการมันค้างสายตาเกิน
Suthas Chalow
Suthas Chalow วันที่ผ่านมา
อดิศักดิ์ไกรษรยิงทีมเก่่าเลยหนอ
Wayu Aimon
Wayu Aimon วันที่ผ่านมา
ที่เคยได้ดีเพราะนักเตะท้อปฟรอมไม่ใช่แผน
Jack Leeds united
Jack Leeds united วันที่ผ่านมา
ชุดขาว...ฟอร์มตื้อๆ...นัดหน้าไม่พลาด...เข้ารอบเฉียดฉิว
อภินันท์ จุ้ยเจริญ
อภินันท์ จุ้ยเจริญ วันที่ผ่านมา
ถ้าตกรอบแรกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก เตรียมโดนไล่ออกแน่ มาดริดฟอร์มตกลงไปมากตอนนี้
NGO mmo
NGO mmo วันที่ผ่านมา
สำหรับผมนะ ตั้งแต่เปเป้ออกทีมเริ่มรั่ว พอโด้ออกทีมนี่เสียมาก ทรงบอลไม่เหมือนมาดริก หมดแล้วชุดขาว ต้องกาลาติกอสแล้วแหละ
พิพัฒน์ หงษ์โพธิ์
พิพัฒน์ หงษ์โพธิ์ วันที่ผ่านมา
เสียงเบ้าาาเบาครับ
ธนภัทธ แก้ววงษา
ธนภัทธ แก้ววงษา วันที่ผ่านมา
ย้อมแมวขาย5555ค่าตัวก้แพงค่าเหนื่อยก้แพงเอาลีซอมาเล่นก็ได้ถ้ากรากแบบนี้
Mark SP
Mark SP วันที่ผ่านมา
ขอทีมแมนซิตี้หน่อยครับพี่ๆสุดหล่อ
Khun Mou
Khun Mou วันที่ผ่านมา
ขายเบนเซมา ทำสปิริตทีมเสีย
สุปราณี ศรีภักดี
สุปราณี ศรีภักดี วันที่ผ่านมา
การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก เอาแน่นอนไม่ได้ เดียวก็ถ่ายฟีรทีวี เดียวก็ไม่ถ่าย เสียอารมณ็มากๆ...ถ้าเป็นแบบนี้ระยะยาวเป็นผลเสียกับฟุตบอลไทยลีกแน่ๆ แทนทีจะทำให้คนสนใจฟุตบอลมากขึ้น
เอิท บาร์เซโลนา
เอิท บาร์เซโลนา วันที่ผ่านมา
มาริดเสื้อขาด5555
ฟามแอนพลอย พี่น้องสุดแสบ
ฟามแอนพลอย พี่น้องสุดแสบ วันที่ผ่านมา
จบฤดูกาลแบบไม่มีถ้วยแชมส์เลยค่อยปลด/แบบนี้ถึงไม่น่าเกลียด
ดีเอโก้ คอสต้า
ดีเอโก้ คอสต้า วันที่ผ่านมา
ถ้วยแชมป์ ยากกว่าท๊อป 3 อีกนะ
James 888
James 888 วันที่ผ่านมา
ทีมแทบไม่ได้เปลี่ยนนักบอลเลยโครงทีมส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิมอยู่เลย
Teera Sinmuk
Teera Sinmuk วันที่ผ่านมา
สู้ๆ จากใจแฟนมาดริด🇪🇸
ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า ป้าไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว
ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า ป้าไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว วันที่ผ่านมา
เมื่อคืนดูแค่ครึ่งแรก ต่อบอล ทำเกมไรก็ถือว่าดี แต่ยิงนกตกปลา จับบอลสุดท้าย อย่างห่วย กองหลังก็ชอบเหม่อ
patompong sanka
patompong sanka วันที่ผ่านมา
อาซา ถ้าเป็นประเทสไทย มองไปเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็น ย้ายบ้านไม่ถูกโฉลกทำให้มีอาการบาดเจ็บบ่อยๆๆ 555
Yai
Yai วันที่ผ่านมา
มาดริด✌️❤️
Pik Dersw
Pik Dersw วันที่ผ่านมา
ถ่ายทอดช่องใหนคับ
สุริยา นพเก่ง
สุริยา นพเก่ง วันที่ผ่านมา
ทีสปอร์ต1
Aquarius Gee
Aquarius Gee วันที่ผ่านมา
ซีดาน อีโก้สูง ได้แชมป์เพราะโด้จริงๆ ฝีมือไม่เท่าไร
SP ภารูม Channel
SP ภารูม Channel วันที่ผ่านมา
แต่โรนัลโด้ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้มาดริดคว้า แชมป์ 3 ปีติด
มาราโดน่า ดิเอโก้
มาราโดน่า ดิเอโก้ วันที่ผ่านมา
อาร์ซาถูกใช้งานจนจุดสูงสุดที่เชลซี
Knives N' Roses
Knives N' Roses วันที่ผ่านมา
คุณซ้ายสุดครับอย่าพยายามใช้ภาษาอังกฤษเเบบฝืนๆเลยอันไหนใช้คำภาษาไทยได้ก็ใช้เถอะครับ
อภินันท์ ทองหุ้มแก้ว
อภินันท์ ทองหุ้มแก้ว วันที่ผ่านมา
ที่ใส่แว่นใช่ป่ะครับ
พูดย่อๆ อย่างละเอียด
พูดย่อๆ อย่างละเอียด วันที่ผ่านมา
จะไม่แย่ได้งัยยย...ทีมคนแก่ทั้งนั้น แค่ความเร็วก็วิ่งสู้พวกนักแตะ ชักต้า ไม่ได้สักคนเบยถึงนาริกาต้องเปลี่ยนถ่ายนักแตะได้แล้วครับบบ...
PP EK
PP EK วันที่ผ่านมา
อย่าว่าแต่มาดริดเลยครับ​ บาซ่าร์​ตอนนี้ก็ไม่ค่อยต่างกัน😄
PP EK
PP EK วันที่ผ่านมา
@Bee - davies น่าจะใช่ครับ
Bee - davies
Bee - davies วันที่ผ่านมา
น่าจะเพราะใน UCL ผลงานยังดีมั้งครับ เลยประเด็นเบากว่ามาดริด
บาเยิร์น มิวนิค
บาเยิร์น มิวนิค วันที่ผ่านมา
ถูกต้องเลย
MatuMMi HaHaHa
MatuMMi HaHaHa วันที่ผ่านมา
รอ เอมบับเป้กับฮาเล่นก่อนนะ
P P
P P วันที่ผ่านมา
ตั้งตารอให้มีเจาะประเด็นเชลซี นานๆมาทีจริงๆ 😔
เจ้าบอย ไง
เจ้าบอย ไง วันที่ผ่านมา
ทีมเราฟอร์มดีอยู่ครับ ถ้าจะเจาะก็น่าจะเกี่ยวกับการซื้อขายผู้เล่นครับ
ruktakul sriprapa
ruktakul sriprapa วันที่ผ่านมา
ทำไมคนไทยเชียร์ชุดขาวน้อยครับ ? 🧐
Jack Leeds united
Jack Leeds united วันที่ผ่านมา
ผมเชียร์...ราชันชุดขาวตั้งแต่สมัย...อิเกคาซิยาส...คาร์ลอส... เอียร์โร่... เรคอนโด้...
What The Fuck
What The Fuck วันที่ผ่านมา
การตลาดด้านฟุตบอลครับ ลีคอังกฤษการตลาดดีกว่าฝั่งลาลีกาครับ บอลอังกฤษดูสนุกตื่นเต้น บอสลีตสเปนเน้นแต่ดาราดาวดัง ทีมใหญ่กับเล็ก คุณภาพนักเตะห่างกันมากเกินไปครับ
ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า ป้าไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว
ห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้า ป้าไปนาเลยห้อยไว้หน้าฮั้ว วันที่ผ่านมา
ผมเชียร์มาดริด ปัญหาตรงที่มันชอบเตะดึกนี้แหละ ตี3 แทบตลอด นานๆจะได้ดูตอนหัวค่ำสักที และแต่ก่อนบอลอังกฤษเข้ามามีอิทธิพลในทีวีมากกว่าบอลสเปน กว่าบอลสเปนจะได้เข้ามาให้คนไทยได้รับชม คนไทยก็เป็นแฟนบอลทีมจากอังกฤษไปละ
Love Dog
Love Dog วันที่ผ่านมา
เชียร์เฉพาะตอนที่ชนะมั้ง
Wutti _Yam
Wutti _Yam วันที่ผ่านมา
น่าจะมาจากปัญหาเรื่องความนิยมของลีก และการตีตลาดในเอเชียมั้งครับ แฟนบอลมาดริดจะไปหนักทางฝั่งยุโรปซะเยอะ แต่ในไทยก็มีไม่น้อยนะครับ แต่แค่พวกเพจสโมสร มีน้อย มีแค่เพจหลัก
Ruc Fjv
Ruc Fjv วันที่ผ่านมา
ปัญหาคือตัวนักเตะที่มีตัวเก่งน้อย ขายตัวดีๆไป ตัวเก่งในทีมไม่มีคู่แข่ง ข่มคนอื่นจนตัวเองก็ไม่มีวิสัยทัศน์
THAI RAP TV
THAI RAP TV วันที่ผ่านมา
เถียงกันเรื่องเมื่อวานทายผลอะไรไว้ตลอด ทำไมไม่จดกันไว้ละคร้าบบบบบบ
Kitsana Khaoranong
Kitsana Khaoranong วันที่ผ่านมา
555จริง
M - 0ld trefford
M - 0ld trefford วันที่ผ่านมา
เคลลี่เฮอ เฮอลี่เคล
Nattanon Anburee
Nattanon Anburee วันที่ผ่านมา
ให้กิวมัว โอดอยลงไปเถอะ คนที่อยากให้พัก ก็องเต้ แวเนอร์ ชิลเวล ซิลวา ถ้าให้ลงอีกมีโกรธแลมพลาดนะ5555 แต่ถ้าให้ลงก็เรื่องของแลม แค่อยากให้นักเตะพักบ้าง
ปรมินทร์ ปิยเดช
ปรมินทร์ ปิยเดช วันที่ผ่านมา
2004-2005 น่าจะตกรอบแบ่งกลุ่ม